Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Новини

 

Протокол и Заповед за избор на ДОД - Английски език

Протокол и Заповед за избор на ДОД - Английски език

Протокол и Заповед за избор на ДОД - Адаптирана физическа активност и спорт

Протокол и Заповед за избор на ДОД - Адаптирана физическа активност и спорт

Протокол и Заповед за избор на ДОД - Изкуствознание и изобразително изкуство

Протокол и Заповед за избор на ДОД - Изкуствознание и изобразително изкуство

Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД в ДГ № 58 "Слънчево утро"

Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД в ДГ № 58 "Слънчево утро"
Не си сам - ДГ 58 Слънчево утро - София

Не си сам

Национална телефонна линия ДАЗД

Протокол и Заповед за избор на ДОД - танци

Протокол и Заповед за избор на ДОД - танци
Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД - танци в ДГ № 58 "Слънчево утро" - ДГ 58 Слънчево утро - София

Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД - танци в ДГ № 58 "Слънчево утро"

Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД - танци в ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/ 2025 учебни години
Интерактивна площадка за обучение по БДП - ДГ 58 Слънчево утро - София

Интерактивна площадка за обучение по БДП

Интерактивна площадка за обучение по БДП
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и в интернет - ДГ 58 Слънчево утро - София

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и в интернет

Протокол № 01/ 23.06.2020 и Заповед № 168/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - английски език

Протокол № 01/ 23.06.2020 и Заповед № 168/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - английски език

Протокол № 02/ 23.06.2020 и Заповед № 169/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - приложни изкуства

Протокол № 02/ 23.06.2020 и Заповед № 169/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - приложни изкуства