Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Новини

 

Протокол и Заповед за избор на ДОД - танци

Протокол и Заповед за избор на ДОД - танци
Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД - танци в ДГ № 58 "Слънчево утро" - ДГ 58 Слънчево утро - София

Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД - танци в ДГ № 58 "Слънчево утро"

Обява за провеждане на конкурс за изпълнител на ДОД - танци в ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/ 2025 учебни години
Интерактивна площадка за обучение по БДП - ДГ 58 Слънчево утро - София

Интерактивна площадка за обучение по БДП

Интерактивна площадка за обучение по БДП
На вниманието на всички родители: Заплащане на такси за детска градина по банков път - ДГ 58 Слънчево утро - София

На вниманието на всички родители: Заплащане на такси за детска градина по банков път

На вниманието на всички родители: Заплащане на такси за детска градина по банков път
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и в интернет - ДГ 58 Слънчево утро - София

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и в интернет

Протокол № 01/ 23.06.2020 и Заповед № 168/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - английски език

Протокол № 01/ 23.06.2020 и Заповед № 168/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - английски език

Протокол № 02/ 23.06.2020 и Заповед № 169/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - приложни изкуства

Протокол № 02/ 23.06.2020 и Заповед № 169/ 24.06.2020 за определяне на ДОД - приложни изкуства
Протокол 01 от 15.10.2019 г. и Заповед № 52 от 16.10.2019 г. за избор на ДОД - Футбол  - ДГ 58 Слънчево утро - София

Протокол 01 от 15.10.2019 г. и Заповед № 52 от 16.10.2019 г. за избор на ДОД - Футбол

Протокол 01 от 15.10.2019 г. и Заповед № 52 от 16.10.2019 г. за избор на ДОД - Футбол
Протокол 02 от 15.10.2019 г. и Заповед № 51 от 16.10.2019 г. за избор на ДОД - Народни танци - ДГ 58 Слънчево утро - София

Протокол 02 от 15.10.2019 г. и Заповед № 51 от 16.10.2019 г. за избор на ДОД - Народни танци

Протокол 02 от 15.10.2019 г. и Заповед № 51 от 16.10.2019 г. за избор на ДОД - Народни танци