Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Анкета-проучване на размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС 790/30.10.2020 г. и норматива за подпомагане на заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО за попълване от родителите на децата на 5 и 6 годишна възраст в ДГ № 58

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ОТ Трета и Четвърта подготвителни групи

Уважаеми родители на деца от подготвителните групи в ДГ № 58,

Приложено Ви изпращаме анкета-проучване на размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС 790/30.10.2020 г. и норматива за подпомагане на заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО.

Анкетата е задължителна!  

Моля всеки един от вас да я попълни, да запамети файла и да го изпрати на: trajka_1@abv.bg до 06.12.2020г.

доходи-проучване-ДГ_58

Благодаря за разбирането!

Оля Дойчинова

Директор