Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Раздаване на пакетирана храна по Програма "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Info-U4ili6tno miako i U4ili6ten plod

 

На вниманието на родителите

 

Относно предоставяне на продукти за децата по Програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

 

Уважаеми родители,

Всяко дете от Първа до Четвърта група (без Яслена група) има право на определено количество храна (сирене и ябълки), което се полага по Програмата за времето от 13.03. до 13.05.2020г.

Пакетираната храна ще се раздава в Детска градина № 58 „Слънчево утро“ на 28.04.2020г. от 10.00 часа до 14.00 часа.

След изтичане на посоченото време, останалите и непотърсени продукти ще се дадат на семейства с деца в затруднено положение.

 

 

 

От ръководството

21.04.2020г.

гр. София