Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Необходими документи

Уважаеми родители,

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: 

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- изследване за сифилис (Васерман)само за детска ясла, на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването; 

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); 

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-     еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии при отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

25.04.2024г.                                                                                      От Ръководството

гр. София