Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Екип

Нашият екип притежава:

  • Добра професионална подготовка – всички колеги от педагогическия колектив са с професионална подготовка и квалификация. Усъвършенстват и внедряват новостите в педагогическия процес.
  • Комуникативни качества – всички колеги проявяват сдържаност, самообладание, изслушват и признават другото мнение, уважават другите.
  • Нраствено-волеви качества – всички колеги са инициативни и самоуверени. Честни и обективни са в оценката си за другите. Коректни, самокритични и справедливи.