Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДГ № 58 „СЛЪНЧЕВО УТРО“

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2022 ДО 31.05.2023 г.

ЗА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30 – 9.15

Закуска

9.15 – 9.35

Педагогическа ситуация

9.35 – 9.45

Игри

9.45 – 10.05

Педагогическа ситуация

10.05 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.50 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 19.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДГ № 58 „СЛЪНЧЕВО УТРО“

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2022 ДО 31.05.2023 г.

ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител

8.30 – 9.15

Закуска

9.15 – 9.45

Педагогическа ситуация

9.45 – 9.55

Игри

9.55 – 10.15

Подкрепителна закуска

10.15 – 10.40

Педагогическа ситуация

10.45 – 10.50

Игри

10.50 – 11.15

Педагогическа ситуация

11.15 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 16.10

Педагогическа ситуация

16.10 – 19.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДГ № 58 „СЛЪНЧЕВО УТРО“

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06.2023 ДО 14.09.2023 г.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

8.30 – 9.15

Закуска

9.15 – 10.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 19.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата