Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Документи

Наредба за прием на деца в общинските детски градини

Процедура за издаване на удостоверение

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Анекс към Правилник за дейността на ДГ № 58 "Слънчево утро" - април 2022г.
Програмна система на ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 година
Седмично разпределение на педагогическите ситуации за учебната 2021-2022 година
План за БДП на ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности в ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 година
Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 година
Етичен кодекс на ДГ № 58 "Слънчево утро" - 2021
Годишен план за дейността на ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 година
План за работа в ДГ № 58 "Слънчево утро" в условията на COVID-19 - 2021-2022 учебна година
Правилник за дейността на ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 учебна година
Дневен режим в ДГ № 58 "Слънчево утро" за учебната 2021-2022 година
Стратегия за развитие на ДГ № 58 "Слънчево утро" - 2020-2024 година