Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Документи

Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на Столична община

Процедура за издаване на удостоверение

Закон за достъп до обществена информация