Facebook
ДГ 58 Слънчево утро
Детска градина в град София, кв. Челопечене

Допълнителни дейности

 

       Градината е посещавана от колеги от район „Кремиковци”, пред които се изнасят открити ситуации. Силно се набляга на квалификацията на персонала, което е фактор за високото качество на услугата, която предлагаме в ДГ.

 

       Осигуряваме и много допълнителни педагогически услуги за децата като английски език, народни танци, приложно изкуство, футбол и др.